Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.86.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність телефонних центрів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.86.0.