Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.11.1

Код за КВЕД 2010

Управління загального характеру на державному рівні

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.1.
75.11.2

Код за КВЕД 2010

Управління на рівні державної автономії

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.2.
75.11.3

Код за КВЕД 2010

Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.3.
75.11.4

Код за КВЕД 2010

Управління на рівні районів, міст, районів у містах

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.4.
75.11.5

Код за КВЕД 2010

Управління на рівні сіл та селищ

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.5.
75.11.6

Код за КВЕД 2010

Управління у сферах фінансової та податкової діяльності

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.6,
зокрема, управління та нагляд за платниками податків на різних рівнях державного управління.
75.11.7

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері статистики та соціології

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.11.7,
зокрема, діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління.
75.14.0

Код за КВЕД 2010

Допоміжна діяльність у сфері державного управління

Включає:
  • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов'язків, контроль за виконанням правил державної служби;
  • діяльність служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління.