Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.12.0

Код за КВЕД 2010

Управління в соціальній сфері

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.12.0.