Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.13.0

Код за КВЕД 2010

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.13.0.