Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.22.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері оборони

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.22.0.