Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.23.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.23.0.