Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.25.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність з пожежної охорони

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.25.0.