Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.30.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 75.30.0.