Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
80.21.1

Код за КВЕД 2010

Загальна середня освіта

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 80.21.1.