Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
80.30.0

Код за КВЕД 2010

Вища освіта

Включає професійно-технічну освіту, що не надає ступеню або еквіваленту вищої освіти.