Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
80.30.0

Код за КВЕД 2010

Вища освіта

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 80.30.0.
Включає також професійно-технічну освіту на рівні вищого навчального закладу, що надає ступінь або еквівалент вищої освіти.