Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
80.21.3

Код за КВЕД 2010

Позашкільна освіта

Включає діяльність позашкільних навчальних закладів у сфері культури.
80.42.0

Код за КВЕД 2010

Освіта дорослих та інші види освіти

Включає освіту у сфері культури (музики, образотворчого і театрального мистецтва, танцю, фотографії), нижчу за академічний рівень.
92.34.0

Код за КВЕД 2010

Інша видовищно-розважальна діяльність

Включає діяльність шкіл танцю та викладачів танцю.