Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
80.21.3

Код за КВЕД 2010

Позашкільна освіта

Включає діяльність інших видів позашкільних навчальних закладів.
80.42.0

Код за КВЕД 2010

Освіта дорослих та інші види освіти

Включає види навчання, які не відносяться до будь-якого з освітніх рівнів:
  • курси підвищення професійної кваліфікації;
  • навчання комп'ютерній грамоті;
  • курси вивчення іноземних мов чи державної мови;
  • навчання рятувальників на воді та діяльність шкіл виживання;
  • навчання ораторському мистецтву;
  • навчання швидкісному читанню.