Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.11.1

Код за КВЕД 2010

Діяльність лікарняних закладів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.11.1,
окрім діяльності центрів реабілітації та інших спеціалізованих лікарняних закладів (крім ліцензованих лікарень) з догляду за особами з розумовими вадами, психічними захворюваннями або з проблемами зловживання алкоголем чи наркотиками, забезпечення умов проживання, харчування, спостереження та консультування і деякі послуги з охорони здоров'я для цих категорій хворих.
85.11.2

Код за КВЕД 2010

Охорона материнства та дитинства

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.11.2.
85.11.3

Код за КВЕД 2010

Діяльність санаторно-курортних закладів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.11.3.
Включає також діяльність дитячих оздоровчих таборів санаторного типу, де дітям разом із оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг.