Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.12.0

Код за КВЕД 2010

Медична практика

Включає медичне консультування та лікування у сфері спеціальної медицини, яке здійснюється лікарями-спеціалістами і хірургами.