Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.13.0

Код за КВЕД 2010

Стоматологічна практика

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.13.0.