Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.14.0

Код за КВЕД 2010

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини

Включає діяльність з догляду за хворими.