Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.14.0

Код за КВЕД 2010

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини

Включає забезпечення піклування та лікування для осіб похилого віку та інвалідів, яке здійснюється штатним середнім медичним персоналом.
85.31.0

Код за КВЕД 2010

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання

Включає забезпечення піклування та індивідуального догляду для осіб похилого віку та інвалідів, яке здійснюється робітниками сфери соціальних послуг.