Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.32.1

Код за КВЕД 2010

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

Включає діяльність з денного догляду за дітьми (у т.ч. денний догляд за дітьми-інвалідами).