Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.31.1

Код за КВЕД 2010

Театральна та інша мистецька діяльність

Включає:
  • діяльність незалежних професійних творчих працівників: письменників, скульпторів, живописців, карикатуристів, граверів, офортистів тощо;
  • виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.
92.31.2

Код за КВЕД 2010

Реставраційна діяльність

Включає відновлення (реставрацію) витворів мистецтва, таких як картини тощо.
92.40.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність інформаційних агентств

Включає діяльність незалежних журналістів.