Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.32.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність концертних та театральних залів

Включає діяльність театральних та концертних залів та інших приміщень.