Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
75.14.0

Код за КВЕД 2010

Допоміжна діяльність у сфері державного управління

Включає діяльність державних архівів.
92.51.1

Код за КВЕД 2010

Діяльність бібліотек

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.51.1.
92.51.2

Код за КВЕД 2010

Діяльність архівів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.51.2.