Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.71.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність з організації азартних ігор

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.71.0.