Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.61.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність спортивних об'єктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.61.0.
92.62.0

Код за КВЕД 2010

Інша діяльність у сфері спорту

Включає організацію та проведення спортивних заходів під відкритим небом або у закритому приміщенні для професіоналів та любителів, що здійснюється суб'єктами, які володіють або не володіють спортивними спорудами.