Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.33.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність ярмарок та атракціонів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.33.0.