Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
91.20.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність професійних спілок

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 91.20.0.