Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
91.32.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність політичних організацій

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 91.32.0.