Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.72.1

Код за КВЕД 2010

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

Включає ремонт побутової електроніки: радіо, телевізійного та іншого аудіо- та відеоустатковання.