Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.71.1

Код за КВЕД 2010

Ремонт взуття

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.71.1.
52.71.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.71.2.