Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
93.03.0

Код за КВЕД 2010

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 93.03.0.