Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
93.04.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 93.04.0,
окрім діяльності фітнес-центрів.