Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
95.00.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 95.00.0.