Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
97.00.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 97.00.0.