Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
99.00.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність екстериторіальних організацій

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 99.00.0.