Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2010
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
58.19
Код за КВЕД 2005

Інші види видавничої діяльності

Цей клас включає:
 • видання (у т.ч. в електронному вигляді):
  • каталогів
  • фотографій, гравюр, поштових листівок
  • вітальних листівок
  • бланків
  • плакатів, репродукцій творів мистецтва
  • рекламної продукції
  • іншої друкованої продукції
 • електронну публікацію статистичних та інших даних
Цей клас не включає:
 • видання рекламних газет, див. 58.13
 • надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг із доставки програмних додатків), див. 63.11