Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2010
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них